Infravytápění a zdraví

Díky Slunce a jeho optimální vzdálenosti může na Zemi existovat život. Slunce je pro nás jediným zdrojem tepla, bez něhož by teplota na Zemi byla okolo -270 °C. Teplo ze Slunce se vesmírem šíří formou elektromagnetických vln a trvá přibližně 8 minut, než dorazí ze Slunce na Zemi. Zemská atmosféra pohltí, propustí či odrazí část slunečního záření. Na nás dopadá příjemné teplo, které vnímáme termoreceptory v kůži. Je to převážně infračervené záření, jehož vlnová délka je větší než u viditelného spektra. Někteří studenokrevní živočichové však jsou schopni vidět i částečně v tomto spektru (kupříkladu hadi). I člověk je schopen vidět v infračerveném spektru, ale pouze za pomocí tzv. infrakamery.

Sálavé teplo je tedy pro lidské tělo zcela přirozená součást života. Sálavé teplo je velice příjemné, protože prochází v závislosti na své vlnové délce až pod pokožku a tím prohřívá svalstvo a zlepšuje jeho prokrvení. Tím výrazně pomáhá jeho regeneraci a relaxaci. Dokonce podle zkušenosti našich spokojených zákazníků může pomoci i od revmatických obtíží. Někteří se kupříkladu nahřívají i v zimě, když přijdou domů promrzlí. Sálavé teplo totiž prohřívá tělo do větší hloubky, než je schopen jen samotný teplý vzduch.

Infrapanely minimálně ohřívají přímo vzduch ve srovnání s teplovodními radiátory. Proto nedochází k intenzivnímu proudění vzduchu v místnosti, který by vířil prach. To je dobrá zpráva pro alergiky, astmatiky a obecně lidi s obtížemi dýchacích cest. Nejen, že nedochází ke zbytečnému víření prachu, ale samotný vzduch se v místnosti nedostává nad teplotu okolních předmětů, a proto méně vysušuje dýchací cesty.

Je-li sálavý infrapanel umístěn na stropě, dochází k intenzivnímu předávání tepla na podlahu místnosti, což umožňuje zvýšit teplotu, ve které se nachází nohy. Jak je známo, studené nohy vedou k rýmě, a proto je možné tento problém zcela eliminovat správnou instalací našich výkonných sálavých panelů.

Sálavé vytápění nejdříve ohřívá jednotlivé povrchy v místnosti, a až poté se od nich ohřívá vzduch. Infrapanely tedy výrazně ohřívají i stěny místnosti, čímž předchází vzniku plísní. Plísně potřebují pro své uchycení vlhký podklad, který umožní uchycení a aktivaci jejich spor. Tato vlhkost se vyskytuje, pokud je teplota zdiva pod teplotou rosného bodu. Vzdušná vlhkost se pak na zdi vysráží a zeď začne vlhnout. Nejlépe se tomu dá předejít zvýšením teploty stěny, a to buď zateplením nebo větším vyhřátím. Zateplení není vždy možné, ať už z legislativních či finančních důvodů. Dostatečně výkonné infrapanely však jsou schopny velice dobře stěny vyhřát. Vyhřátím stěn dochází nejen k jejich vysušení, ale také se zabrání vzniku opětovné kondenzace vlhkosti. Tím se lze zbavit elegantně, zdravě, trvale a zcela přirozeně plísní.

Jak bylo výše uvedeno, vytápění infrapanely je pro nás po zdravotní stránce velice přínosné a k tomu navíc poskytují velice příjemný tepelný komfort.

Uspořte s infrapanely od výrobce
INFRAREDSUN i 63% nákladů na vytápění