Fotovoltaická elektrárna na střeše s bateriovým úložištěm

Infračervené sálavé topné panely od výrobce INFRAREDSUN s.r.o. z Frýdku-Místku jsou tím nejmodernějším způsobem vytápění v domácnostech i komerčních objektech. V kombinaci s FVE s bateriovým uložištěm se tato technologie stává maximálně užitečnou při vytápění. Infrapanely v dopoledních hodinách prohřívají konstrukční prvky objektu což je obvodové zdivo a podlaha. Využívají při tom elektrickou energii, kterou vyrábí FVE na střeše. Naakumulované teplo do těchto materiálů se samovolně uvolňuje v průběhu celého dne a noci do prostoru a tímto ho vyhřívá. Případné přebytky elektrické energie z FVE, které nespotřebují infrapanely v dopoledních hodinách se ukládají do baterií. Tímto využíváme maximální potenciál infračervených sálavých topných panelů a FVE.

U klasického konvenčního vytápění jako jsou radiátory nebo podlahové vytápění, u kterého se nejdříve ohřívá vzduch a potom dojde k mírnému ohřevu konstrukčních materiálů objektu, bychom museli průběžně topit a tímto by docházelo k větší spotřebě elektrické energie i v pozdních odpoledních a nočních hodinách. Bohužel v tuto dobu, nám elektrickou energii elektrárna na střeše nevyrábí, a proto bychom ji museli čerpat ze sítě, což by bylo pro tento způsob konvenčního vytápění nákladné.

Unikátnost úspory infračervených sálavých topných panelů od společnosti INFRAREDSUN s.r.o. a fotovoltaické elektrárny je daná tím, že umíme pracovat s vyrobenou elektrickou energií, která je přeměněná na teplo prostřednictvím infračervených sálavých topných panelů. Teplo je naakumulováno do zdiva a podlah objektu, odkud se postupně uvolňuje celý den do vytápěného prostoru. Tato technologie nám umožňuje téměř nezávislost na čerpání elektrické energie ze sítě, jelikož jsme si přebytky uložili do bateriového uložiště, ze kterého mohou čerpat elektrickou energii ostatní spotřebiče daného objektu.

U našeho zákazníka, který od nás využívá infravytápění v provedení na klíč v kombinaci s FVE na střeše a bateriovým uložištěm, jsou zaznamenány tyto hodnoty: FVE byla spuštěna do provozu 30.06.2021 a do 23.02.2022 vyrobila 7 230 kWh, přičemž celková spotřeba elektrické energie v domě pro všechny zařízení od 30.06.2021 do 23.02.2022 byla 6 416 kWh. Fotovoltaická elektrárna vyrobila navíc 814 kWh. A do 30.06.2022 to bude ještě mnohem víc.

Pokud Vás tato technologie zaujala a chtěli byste mít infravytápění s FVE na střeše, obraťte se na naši společnost INFRAREDSUN s.r.o. a my vám pomůžeme najít to nejlepší řešení pro vytápění Vašeho objektu s úsporou elektrické energie.

Uspořte s infrapanely od výrobce
INFRAREDSUN i 63% nákladů na vytápění