O nás

Infračervené sálavé topné panely, které vyrábíme, se používají jako hlavní zdroj vytápění v různých typech objektů. Infra vytápění od společnosti INFRAREDSUN s.r.o. je technologie, která prošla řadou inovačních a vývojových procesů. Je to dáno především tím, že společnost INFRAREDSUN s.r.o. se zaměřila na detailní výzkum infra vytápění, kdy čerpá praktické poznání u svých současných zákazníků a dále pak čerpá akademické informace ve spolupráci s technickou univerzitou. Společnost spolupracuje s řadou profesorů a docentů. Hlavním výzkumným a vývojovým představitelem společnosti je Aleš Konečný, který zajistil nové materiály pro infračervené sálavé topné panely a tímto zvýšil jejich účinnost a prodloužil životnost těchto výrobků.

Aby vytápěcí technologie mohla dokonale fungovat, musí být splněny tři důležité podmínky:

  • První podmínka je dokonalý výrobek. Infračervený sálavý topný panel musí být vyroben z těch nejlepších materiálů, které mají unikátní fyzikální vlastnosti, jako je vysoká povrchová teplota, nízký příkon a především dlouholetá životnost všech použitých materiálů v tomto výrobku.
  • Druhá podmínka je odborný projekt infra vytápěcí technologie v provedení na klíč. V projektu musí být přesně dáno, kde infračervené sálavé topné panely budou umístěny a jaký bude jejich počet. Projektant by měl umět spočítat veškeré fyzikální parametry stavby tak, aby infra vytápění správně fungovalo v objektu, který bude touto technologií vytápěn.
  • Třetí podmínka je montáž. Montáž infračervených sálavých topných panelů musí provést odborná osoba s elektrotechnickým vzděláním a revizními zkouškami, která je výrobcem proškolená a informována, jak postupovat při instalaci výrobku. Tato osoba by měla mít informace, jak funguje termika této technologie.  

Pokud jsme splnili tyto důležité podmínky, víme s jistotou, že infra vytápění bude fungovat přesně podle představ zákazníka. Objekt, který bude vytápěn, bude příjemně prohřátý a s nízkou spotřebou. V tomto případě platí, že na 100 m2 v zatepleném domě se roční spotřeba pohybuje kolem 2 500 kWh a na 100 m2 v nezatepleném domě se roční spotřeba pohybuje kolem 4 800 kWh.


Při úspoře elektrické energie se stává obrovskou výhodou FVE s úložištěm do baterií na střeše. V kombinaci s infračervenými sálavými topnými panely dochází k využití potenciálu fotovoltaické elektrárny, která v dopoledních hodinách vyrábí elektrickou energii. Tuto energii využívají infračervené sálavé topné panely, kdy intenzivně v dopoledních hodinách prohřívají konstrukční prvky domu, kde dochází k akumulaci tepla. Toto naakumulované teplo se uvolňuje po zbytek dne do prostoru budovy i v noci, kdy FVE už žádnou elektrickou energii nevyrábí. Přebytky elektrické energie se uložily do baterií, ze kterých ji čerpají další elektrospotřebiče v průběhu pozdního odpoledne, večera nebo noci. Díky této kombinaci infračervených sálavých topných panelů a FVE se domácnost stává téměř energeticky soběstačnou.

PDF katalog ke staženi zde

Uspořte s infrapanely od výrobce
INFRAREDSUN i 63% nákladů na vytápění