Infrapanely s integrovaným termostatem

Infrapanel sám o sobě je pouze zdrojem tepla. Je možné jej zapínat a vypínat ručně, ale to je zjevně nepraktické. Za tímto účelem je používáno automatizované spínací zařízení, kterým je termostat. Slovo vzniklo spojením řeckých slov θερμός [termós] tedy teplo a στατός [statós] to je nehybný, pevný.

Termostat má za úkol udržet teplotu v místnosti na nastavené hodnotě. V ideálním případě je vhodné, aby v každé místnosti byl použitý termostat, který bude zajišťovat teplotní komfort dané místnosti. Díky tomu si majitel vytápěného objektu nastaví pro každou místnost jinou vyhovující teplotu. Tam, kde se majitel objektu vyskytuje častěji, může být teplota vyšší. V jiných místnostech, kde se majitel často nevyskytuje, může být teplota nižší. I když bude teplota v dané místnosti nižší, tak nic nezabraňuje zvýšit teplotu na termostatu, která okamžitě začne narůstat.

Při použití určitých sofistikovaných systémů, lze tento systém propojit i teplotními čidly. Zákazník může sledovat pomocí aplikace v mobilním telefonu jaké jsou teploty v jednotlivých místnostech. Může tyto teploty měnit, přičemž nemusí být v danou chvíli při změně teplot doma, ale třeba i na vzdáleném místě, v práci nebo na cestě domů. Díky tomuto systému si lze předehřát dům na požadovanou komfortní teplotu, a poté co majitel objektu přijede, bude mít komfortně vyhřátý objekt. Tento systém může být vhodný pro lidi s nepravidelnou pracovní dobou, kteří jsou často na cestách a nelze tudíž předpokládat přesně stanovený čas návratu. Pro zákazníky, kteří mají pravidelnou pracovní dobu může být tento systém zbytečný, a tudíž ho lze nahradit variantou, kdy se na termostatu nastaví přesné časy příchodu a odchodu.

Pro tento systém můžeme použít termostaty bezdrátové (programovatelné) nebo drátové (taktéž programovatelné). U drátových termostatů je potřeba vyseknout drážku, do které se umístí drát, který ovládá stykač v daném rozvaděči. V současné době se již více používají termostaty bezdrátové, kdy není potřeba zbytečně zasahovat do omítky daného objektu. Spínací a vypínací impuls u bezdrátových termostatů jde přímo do rozvaděče, kdy stykač má minianténu, která přijímá signál z termostatu.

Za celou dobu jsme měli možnost vyzkoušet spoustu termostatů a můžeme říct, že téměř přes 90% termostatů co jsme vyzkoušeli nejsou vhodné pro infrapanely a pro infravytápění. Máme dobrou zkušenost s pěti typy termostatů, které jsou naprosto ideální pro infravytápění. Tyto termostaty používáme. Jejich cena je vyšší a jejich kvalita je přímo úměrná ceně. Vždyť také zákazník si přeje při vytápění ušetřit. Zde bychom použili výroku „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“.

Integrované termostaty jako součást infrapanelu. Od této varianty jsme úplně upustili a vlastně ji vůbec nenabízíme, ani ji žádný z našich zákazníků nemá. Pokud se ptáte proč, tak odpověď je jednoznačná. Infrapanel s integrovaným termostatem ztrácí prodlouženou záruku, jelikož součástí infrapanelu jsou složitější elektronické systémy, které ovládají panel, spínají, vypínají a komunikují s termostatem. Tyto systémy jsou zatěžovány teplem panelu, a tímto se krátí jejich životnost. Což má za následek vyšší náklady na pořízení nových panelů. Vzhledem k tomu, že integrované termostaty jsou mnohdy neopravitelné. I když se může tato varianta tvářit, že je jednodušší na montáž, tak svému majiteli může přinášet spíše obtíže a zvýšené náklady.

Infravytápění by měl vždy montovat odborník, který má zkušenosti s montáží infravytápění. Má na to patřičné vzdělání a certifikaci a je schopen udělat i revizi celého systému tak, aby zákazník byl spokojen. Kromě odborné montáže je vhodné, aby byl zpracován projekt infravytápění, ve kterém se uvádí přesné umístění infrapanelu, jaký příkon budou mít a další technické parametry s tímto spojené. Při výpočtu by se mělo vycházet z tepelné měrné kapacity použitých materiálů a konstrukčních prvků budovy tak, aby byl propočet co nejpřesnější. Tyto postupy zaručují zákazníkovi očekávaný efekt. Tím je vysoký tepelný komfort s minimální spotřebou elektrické energie a dlouhou životností namontovaného systému bez oprav a nutných servisních zásahů. To vše mají možnost mít naši budoucí zákazníci.

Uspořte s infrapanely od výrobce
INFRAREDSUN i 63% nákladů na vytápění