Montáž a revize

Pro naše zákazníky, kteří se rozhodli u nás zakoupit infračervené sálavé topné panely neboli infrapanely, zajišťujeme také montáž infravytápění podle projektové dokumentace. Montážní firmy máme po celé České republice. Jsou to menší živnostníci nebo i větší elektroinstalační společnosti. Tito odborníci na elektromontážní práce jsou námi proškoleni na montáž infravytápění.

Montáž infravytápění je důležitou součástí infravytápěcí technologie. Bez kvalitní montáže nemusí být výsledek takový, jaký by zákazník očekával. Špatné nebo nevhodné umístění infračervených sálavých topných panelů by mohlo mít za následek, že technologie nebude fungovat správně. Mohlo by dojít k nedostatečnému tepelnému komfortu a vysoké spotřebě elektrické energie. Elektromontážní firma ručí za správné namontování stropních infrapanelů, aby nedošlo k samovolnému uvolnění.

Staré domy mají mnohdy rákosové stropy nebo se pod omítkou mohou nacházet mezery a výdutě. U nových domů bývá často používán sádrokarton. Tyto veškeré skutečnosti musí elektromontážní firma znát a umět si poradit při montáži. Další důležitou věcí je vedení kabeláže, kdy se ve většině případů tato kabeláž instaluje pod omítku. Pro drážkování v omítce se používají profesionální frézy s vysáváním prachu a částic. Pokud instalaci provádí odborná firma udělá vše pro to, aby při montáži bylo co nejméně nepořádku. Důležitou součásti montáže je montování veškerých ovládacích a spínacích prvků do elektrického rozváděče, který je součástí infravytápění. Mnohdy se musí tento rozváděč vyměnit za nový, do kterého se musí přemostit veškeré technické zařízení z předešlého rozváděče a rozšířit o nové technické prvky. Všechny tyto náležitosti jsou důležité pro samotné fungováni infravytápění.

Nakonec zákazník obdrží revizní zprávu k celému nainstalovanému zařízení. Na základě této revizní zprávy obdrží zvýhodněnou sazbu od distributora, která je určena pro infravytápění nebo další jiné elektrické vytápěcí zařízení. A poté mu přijde distributor namontovat dvousazbové hodiny, které měří vysoký a nízký tarif.

Tyto veškeré postupy jsou nutné k dosažení maximální spokojenosti u zákazníka, a proto je přímo vhodné, aby infravytápění montovala odborná firma, která je na montáž infravytápění proškolena.

Pokud se rozhodnete, si u nás zakoupit infrapanely, zajistíme Vám profesionální montáž.

Uspořte s infrapanely od výrobce
INFRAREDSUN i 63% nákladů na vytápění